24. veljače 2014.

AKCIJA PODJELE LOPTI ZA NAJMLAĐE


Nogometni/Fudbalski savez BiH  vodi akciju na obezbjeđenju lopti za najmladje kategorije igrača  koja je započeta  prije nekloliko mjeseci u saradnji sa  „Vestom“ iz Tuzle koja se bavi internacionalnim humanitarnim radom.
Akcija je bila usmjerena na donaciju većeg broja nogometnih/fudbalskih  lopti iz SAD,  koje su namjenjene za početnike u nogometu/fudbalu - najmlađe kategorije igrača, kao i  za učenike osnovnih i srednjih škola, te druge mlade kategorije stanovništva.
U akciju je bila uključena i humanitarna organizacija „IRD“ International Relief  Development, Inc.  iz  američkog grada Arlingtona .
Nakon provedenih svih carinskih procedura  zaprimljeno je 11.100 lopti, od toga je 7.100 lopti veličine broj  pet i 4.000 komada veličine broj četiri.
Ove lopte su ukupne vrijednosti 78.032 USA dolara,  plus troškovi transporta u iznosu od 7.820,oo USA dolara,  što ukupno iznosi 85.852 USA dolara.
Uzimajući u obzir broj klubova i škola,  a poslije konsultacija sa nadležnim organima, kao i institucijama koje brinu o osobama sa posebnim potrebama, te o  izbjegličkoj populaciji i raseljenim osobama, a cijeneći i sve ostale potrebe, utvrdjen je slijedeći raspored podjele lopti nogometnim/fudbalskim klubovima:
-       Klubovima Premijer lige BiH............... 16 klubova .................po 30 lopti,
-       Klubovima Prve lige Federacije...........16 klubova...................po 30 lopti,
-       Kubovima  Prve lige FS RS ..................14 klubova ............... ..po 30 lopti,
-       Klubovima Drugih liga Federacije........59 klubova.................. po 20 lopti,
-       Klubovima drugih liga FS RS.................28 klubova................. po 20 lopti,
-       Klubovima Kantonalnih liga Federac... 180 klubova  ..............po  15 lopti,
-       Klubovima područnih liga F RS.............50.klubova   ...............po  15 lopti,
-        Ženskim klubovima u BiH.....................28 klubova..................po  20lopti,                                                           Ukupno:     391 klub .................7.150 lopti
Takođe, na osnovu primljenih pismenih zahtijeva i shodno  kriteriju ravnopravne zastupljenosti iz oba entiteta usvojeni su i  kriterij za podjelu lopti školama:
-Osnovne škole u Republici Srpskoj.........50 škola po 15 lopti =   750 lopti
-Osnovne škole u Federaciji BiH...............50 škola po 15 lopti =  750 lopti
- Otvorena škola fudbala............................................................= 200 lopti,
-Srednje škole (5 iz Federacije BiH i 5 iz RS)..10 škola po 15 lopti =  150 lopti
                                                        Ukupno:          111 škola ....................1.850 lopti.
Ostatak od 2.100 lopti predviđen je za naprijed navedene institucije koje se brinu o posebnim kategorijama mladje populacije.
Do sada je podijeljeno 2.435  lopti, a akcija se nastavlja putem entitetskih, kantonalnih/županijskih i područnih saveza, klubova i drugih subjekata i planirano je da bude završena  do 15.03.2014. godine. 

Nema komentara:

Objavi komentar